การเวลาที่ผันเปลี่ยน

เวลาหมุนผ่านไปบ่อยครั้งที่มีคนบอกว่าคนเราได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาสำหรับฉันกาลเวลาไม่ได้ทำให้คนเปลี่ยนแต่การเวลาทำให้คนเราโตขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นและมากขึ้นเปรียบเหมือนกับต้นกล้าที่ต้องเจริญไปเป็นต้นไม้ใหญ่
แม้เวลาผ่านไปคล้ายว่าเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ยังเป็นเราแต่ประสบการณ์และการใช้ชีวิตต่างหากที่เปลี่ยนไป...